amazon
KVKK Bilgi Menü

Gizlilik Politikası

 

GİZLİLİK POLİTİKASI
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020

Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim
için de çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş olan
ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
(bundan sonra “
Ariş Pırlanta” ya da “biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel
verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini
sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik
tedbirlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Ariş Pırlanta Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin Ariş Pırlanta
tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle
paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası yalnızca
https://www.arispirlanta.com/ (Bundan sonra
Site” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen
hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile
Ariş Pırlanta tarafından kişisel
verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak
kullanılacaktır.
SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM
KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.
İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi
tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten
dolayı
Ariş Pırlanta tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi kullanmakla,
Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını da kabul
etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler, Site
üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Güncellenmiş
her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder.
Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü güncelleme

https://www.arispirlanta.com/ ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve
uygun görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl

toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız
sağlanacaktır.

Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy, ağırlık
gibi sayısal ve marka, kanal adı, ülke, şehir gibi kategorik tüm gerçeklere ilişkin
bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.
Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP
adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası
ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat
geçerli olacaktır.

Ariş Pırlanta ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iş başvurularınızı
değerlendirebilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve görüşlerinizi
araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çalışmaları
yapmak, teklif talepleriniz doğrultusunda tekliflerimizi iletebilmek, size daha iyi
hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek,
tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak, fikirlerinize başvurmak,
tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirmek gibi amaçlarla
kullanmaktadır.
Sitedeki bazı bölümler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu
kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölümdeki hizmet
ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu
gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup,
paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden
yararlanamayabilirsiniz.

Ariş Pırlanta, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel
verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması
durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.
Sitemize giriş yapmak için kişisel verilerinizin sağlamasını zorunluluk olarak
tutmamaktayız, sizden temin etmeniz istenilen bilgiler makul seviyede olup daha

fazla bilgi ifşa etmenizi gerektirmemektedir. Hizmetlerimizi size sunabilmemiz
için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgilerin yanında küçük kırmızı yıldız
(“
*”) işareti görebilirsiniz. Bu işaretin bulunmadığı her türlü bilgi, seçimlik olarak
sunabileceğiniz bilgilerdir.

Ariş Pırlanta, kişisel verileriniz kapsamında:

 •  İletişim bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadlarını, e-posta adreslerini, telefon

numaralarını ve kullanıcıların iletmek isteği mesajları;

 •  Üye Kayıt bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadlarını, e-posta adreslerini,

telefon numaralarını ve şifre bilgileri;

 • E-Bülten bölümünde, kullanıcıların e-posta adreslerini;
 •  Whats’App bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadları, şahsi fotoğrafları, cep

telefon numarası ve iletmek istedikleri mesajları;

 •  Online Destek bölümünde, kullanıcıların ad-soyadları ve sair diğer bilgileri;
 • Yorumlar bölümünde, kullanıcıların adı-soyadı bilgilerini;
 •  Sepetim bölümünde kullanıcıların adı-soyadı, telefon numarası, adres bilgisi,

kredi kartı numarası, kredi kartı üzerinde yer alan ad-soyadı, kredi kartı üzerinde
yer alan ay,yıl,CVV bilgisi, fatura tipi bilgileri;

 •  Bu bölümlerde yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamında sizinle ilgili çeşitli

araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz verilerinizi;

 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi;
 •  Adres ve ürün sipariş bilgilerinizi;
 •  Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir,

işleyebilir; çalışanlarımıza, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza, yetkili
satıcılarımıza, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçilere, iş
ortaklarına ve iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Ariş Pırlanta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine uygun
olarak,

 •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 •  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

 •  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu

olması;

 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan tüm kişisel verilerinizi
işleyebilecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörülen hallerde
işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek, bu hallerin dışında ise sizin açık
rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.

Ariş Pırlanta, kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olmak; doğru ve gerektiğinde güncel olmak; belirli, açık ve
meşru amaçlar için işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olmak; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir.
Kişisel verilerinizin,
Ariş Pırlanta tarafından işlenmesine ilişkin, kişisel
verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Site’de kullanılan çerezler için
ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma metinlerine, ilgili
bölümlerden ulaşabileceğiniz gibi,
İletişim Bölümü Aydınlatma Metni, Üye Kayıt Aydınlatma Metni , E-Bülten Bölümü Aydınlatma Metni,
Whats’App Bölümü Aydınlatma Metni, Online Destek Bölümü Aydınlat Metni
Yorumlar Bölümü Aydınlatma Metni, Sepetim Bölümü Aydınlatma
Metni
ve Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köprüleri üzerinden
ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 •  Site sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili,

uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin
tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak
bilgileri otomatik olarak toplar.

 •  Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi

kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir
(gönderilebilir). Site, “çerezleri” Site’yi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda
girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “Çerezler” kayıt tutma
amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin
Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok küçük dosyalardır. Site ayrıca,
kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de çerezleri
kullanır. Çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve
kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları tüm
çerezleri reddetmeye programlandıysa Site düzgün olarak çalışmayabilir.
Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 •  Ariş Pırlanta veya onun reklam ve pazarlama stratejilerini belirleyen

danışmanları ile ifa yardımcıları gibi 3. kişiler, Site’yi kullanımınızı izleyen,
sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı
sağlayan bilgileri toplayan piksel etiketleri (web beacons) gibi standart internet
araçları kullanabilir. Piksel etiketleri (“clear gifs”, ““web işaretleri”” ya da “web
bugs” olarak da bilinir) kendine özgü tanıtıcı işareti olan, çerezlerle benzer işleve
sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da çerezlere
erişim için kullanılan küçücük şekillerdir. Kullanıcının sabit diskine kaydedilen
çerezlerin aksine piksel etiketleri, internet sitesi ya da e-posta içine görülmez
şekilde yerleştirilmiştir ve yaklaşık olarak bu cümlenin sonundaki nokta
boyutundadır. Piksel etiketleri bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları saymak ve
kullanım şekillerini anlamak için çerezlerin teslim edilmesinde ya da çerezlerle
iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, piksel etiketlerini tanıtım içerikli (ya da
diğer konulardaki) e-postaları ya da bültenleri gönderirken bu mesajların açılıp
açılmadığını ve üzerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını anlamak için de
kullanabilir. Ayrıca
https://www.arispirlanta.com/ sitesine başka bir internet
sitesinde gördüğünüz reklam aracılığıyla geldiyseniz, Site isimsiz bir kimlik
numarası alacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Ariş Pırlanta
; verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi, daha da
iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3. Fıkrası’nda
belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.

Ariş Pırlanta, kişisel verilerinizi:

 •  İletilerinize konu şikâyet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve

cevaplayabilmek;

 •  Teklif taleplerimizden ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapılabilmek;
 •  Sipariş gereksinimlerinizi daha iyi karşılayabilmek;
 •  Sipariş alımlarınızı gerçekleştirmek ve sipariş hesabınızı yönetebilmek;
 •  Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
 •  Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve

değerlendirmeler yapabilmek, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik
koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşabilmek;

 •  İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair

analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü
hale getirebilmek;

 •  Site’de gördüğünüz reklamları ve içeriğini özelleştirebilmek ve Site’nin

kullanımını kolaylaştırabilmek;

 •  Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı

araştırabilmek ve geliştirebilmek;

 •  Üyelik hesabınızı ve tercihlerinizi yönetebilmek;
 •  Site’nin kötüye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı

koruma sağlayabilmek;

 •  Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan iş ortakları

vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle
irtibat kurabilmek;

 •  İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürün ve hizmetleri belirleyerek size daha iyi

hizmet sunabilmek;

 •  Tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşabilmek, fikirlerinize

başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirebilmek;

 •  Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtabilmek, yeni ürünler, özel teklifler

ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer konular veya ürünler hakkındaki
promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amaçlarıyla işlemektedir.

Veri Bütünlüğü
Ariş Pırlanta
toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım amacına
yönelik olmasına büyük önem vermekte ve bu hususta sürekli gelişim prensibi
çerçevesinde çalışmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta
belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle
paylaşılamayacağının yasal bir yükümlülük olduğunun farkındayız.

Ariş Pırlanta; yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar,
yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek suretiyle
ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve
çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının güvenliğini, haklarını ve
meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site’de derlenmiş olan kullanıcılara ait
kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

Ariş Pırlanta, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, çalışanlarımız, anlaşmalı
hizmet sağlayıcılarımız, ürün ve hizmetlerin üretiminde görev alan 3. Kişi
firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan
tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.
Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer’i mevzuata tabi olmakla
birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar.
Ancak
Ariş Pırlanta, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı davranışlarından hiçbir
halde sorumluluk üstlenmemektedir.
Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri
depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal güvenlik şirketleri, SMS ya da eposta alt yapı servisleri, müşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri
yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini
arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halükarda tamamen gizlilik
anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir.


Ticari İntikal
Ariş Pırlanta’nın
olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi
malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına
ait kişisel bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Veri Transferi
İzin alınmak suretiyle Ariş Pırlanta’ya ve/veya üçüncü şahıslara yapılan bilgi
aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir yargı
alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir.
Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın
bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve/veya
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır.

Diğer Esaslar

 •  Tüm Ariş Pırlanta personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve buna uymak

zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Ariş Pırlanta, Gizlilik Politikası’nın
ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi
durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt eder.

 •  Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Ariş

Pırlanta’nın sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler
(bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda
Ariş Pırlanta işbu diğer internet
sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve
Ariş Pırlanta bağlantı verdiği diğer internet
sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka
internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin
Ariş Pırlanta tarafından
desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcının, Site’de bağlantı verilen reklamlara
veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımı, bu sitelerle
olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve
ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her

türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi
beyanlar) tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcı, bu tür ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve
Site’de bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve
mağduriyetlerin, hiçbir şekilde
Ariş Pırlanta’nın sorumluluğunda olmadığını
kabul ve taahhüt eder. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve
gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

 •  Ariş Pırlanta, reklam ortağı olan üçüncü kişilere ya da reklam ağlarına internet

sitesi üzerinde reklam gösterme izni verebilir. Bu şirketler ya da ağlar, reklamları
görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan bilgisayarlar hakkında
bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları kullanabilirler. Bu şirketlere
ya da ağlara
Ariş Pırlanta tarafından hiçbir kişisel bilgi aktarılmamaktadır.

 •  Site’de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen

ve/veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Ariş
Pırlanta
’ya aittir.

 •  Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama

ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen
herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.

Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız
Ariş Pırlanta
tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, Ariş
Pırlanta
’ya (Ariş Pırlanta’nın veri işleyen olduğu hallerde bizzat veri
sorumlusuna) başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.

Seçenekler / Vazgeçme
Kullanıcıların aşağıdaki yöntemleri izleyerek tercih yapma ve/veya tercihlerini
değiştirme hakları mevcuttur.

 •  Site üzerinden sunduğumuz hizmetleri ve faaliyetleri kullanabilmek için seçimlik

olan kişisel verilerinizi paylaşmayı reddedebilirsiniz.

 •  Bazı hizmetlere erişiminizin mümkün olmayacağını ve/veya Site’ye ait bazı

özellikleri kullanamayacağınızı bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel
bilgilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

 •  Site’de yer alan bölümlerde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin

güncellenmesini veya silinmesini ya da bu alanlarda yer alan taleplerinizin
kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

 •  Site’yle ilgili bültenleri ve promosyon nitelikli e-postaları almak istememeniz

halinde, gönderilen e-postaların en altında yer alan “Aboneliği İptal Et” linkine
tıklamak suretiyle bülten ve promosyonlardan haberdar olmaya ilişkin kaydınızı
iptal edebilirsiniz. Ayrıca SMS İletişim izni ile ilgili bir değişiklik yapmak
istediğinizde, size gönderdiğimiz SMS’lerde yer alan “RED …………. yaz …..’e
gönder” yönergesini takip ederek ücretsiz olarak bu değişikliği

gerçekleştirebilirsiniz.

 •  Bazı hizmetlere erişimde ve/veya Site’ye ait bazı özelliklerin kullanımında kimi

sorunlar yaşayabileceğinizi bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı
ayarlarınızı çerezleri silmeye ve/veya reddetmeye ayarlayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi
Eğer Ariş Pırlanta ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nüshasını almak
isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark eder ve
düzeltilmesini ya da silinmesini isterseniz,
[email protected] e-posta
adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.
Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek bilgilerle
ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı
bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları
doğrulamanızı isteyebilir.
Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullük ilkeleri çerçevesindeki
değerlendirilmesini müteakiben işbu bilgiler üzerinde değiştirme, düzeltme ya
da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda
Site’ye yönelteceğiniz tüm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en
uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Bu taleplerinizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve size daha iyi yardımcı
olabilmemiz için, sizin için hazırlamış olduğumuz
KVKK Başvuru Formu’muzu
kullanabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Ariş Pırlanta
, verilerinizin gizliliğini korumaya önem vermektedir. Ariş Pırlanta,
kontrolü altındaki verilerin kaybı, değiştirilmesi ve farklı amaçlarla kullanımını
engellemek amacı ile uygun güvenlik sistemleri kullanmaktadır ve ayrıca veri
gönderdiğiniz formlarımız, ek güvenlik uygulaması olarak da bilgi girişlerini
şifreleyen, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli

Soket Katmanı) ile korunmaktadır.

Söz konusu veriler Ariş Pırlanta’ya ulaştığında, bu veriler güvenlik ve gizlilik
standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için
Internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal
halde bulundurulmalıdır.
Ayrıca, kişisel verilerinizi korumak ve muhafaza etmek için gerekli olduğuna
inandığımız tüm idari tedbirleri de almaktayız. Kişisel verilerinize sadece yetkili
çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine izin
verilmektedir. Bu bağlamda personellerimiz de gerekli eğitimleri almakta ve
gerekli bilgilendirme sürecinden sonra göreve başlamaktadır.
Ancak her çevrimiçi veri aktarımında olduğu gibi bilgi teknolojileri sektörünün
doğası gereği;
Ariş Pırlanta’nın standartları karşılayan seviyede bir güvenlik
düzeyi kurması yetkisiz erişimlerin önüne geçemeyebilecektir.
Bu nedenle
Ariş Pırlanta, güvenlik ihlali ya da teknik sorunlardan kaynaklanan
ve işbu Gizlilik Politikası’nda öngörüldüğü şekilde gerçekleşen hiçbir hasardan
ve/veya zarardan mesul değildir. İstenmeyen ve/veya öngörülmeyen
sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak hiçbir
zarar
Ariş Pırlanta’nın sorumluluğunda değildir.
Bu noktada
Ariş Pırlanta’nın taahhüdü, genel olarak kabul görmüş bir güvenlik
düzeyinden az olmamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen ve her halde uygun bir bilgi güvenliği politikası sağlamaktır. Bu durum
herhangi bir önleyici garanti taahhüdü değildir.
Site’nin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz
olduğunda lütfen bizimle
[email protected] üzerinden temasa
geçebilirsiniz.

Çerezler (Cookies)
Ariş Pırlanta
, deneyimlerinizi geliştirmek için internet sitesinde çerezler
kullanabilir. Kullanılan çerezler vasıtasıyla sisteminizden ve/veya sabit
diskinizden herhangi bir bilgi toplanmaz. Sitemizde isim ve e-posta adresi ile
tanımlanmazsınız bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.
Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza
yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı
sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı,
internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım
amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans
Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri.

Ariş Pırlanta, kendi internet sitesinde oturum çerezleri, performans çerezleri,
fonksiyonel çerezler ve reklam ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktadır. Oturum
çerezleri, kullanıcının internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan
geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece
kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının
yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme
imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri
nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen
çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını
dikkate alın.
Daha detaylı bilgi almak için
Ariş Pırlanta Çerez Uygulamaları Politikası’nı
inceleyebilirsiniz.
Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet
sitelerinden öğrenebilirsiniz:
Mozilla Firefox

Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Safari

İletişim
İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Ariş Pırlanta’nın genel gizlilik uygulamaları
hakkındaki her türlü görüşünüzü ve sorunuzu aşağıdaki yöntemlerle bizimle
paylaşabilirsiniz:

E-posta: [email protected]
veya
Posta: NURUOSMANİYE ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

MERSIS: 0079001131400017
İlgi: Gizlilik Politikaları,
Sözleşme Bütünlüğü
Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir
mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer
alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan
yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik Politikası
kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini
kabul ve taahhüt etmişlerdir.


 

 

GİZLİLİK POLİTİKASI
Güncelleme Tarihi: 17.08.2020

Size ait verilerin güvenliğinin sizin için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz.
Bu bakımdan verilerinizin güvenle korunması ve gizliliğinin sağlanması bizim
için de çok önemlidir. Türk Kanunlarına göre Anonim Şirket olarak kurulmuş olan
ve Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.
(bundan sonra “
Ariş Pırlanta” ya da “biz” olarak anılacaktır) olarak kişisel
verilerinize ve diğer gizli bilgilerinize saygı göstermeyi ve bu bilgilerin güvenliğini
sağlamak için tüm makul önlemleri almayı ve yasaların gerektirdiği güvenlik
tedbirlerini sunmayı taahhüt etmekteyiz.

Ariş Pırlanta Gizlilik Politikası, bu nedenle size ait verilerin Ariş Pırlanta
tarafından hangi amaçlarla, ne şekilde kullanılacağı ve kimlerle
paylaşılabileceği konularında gerekli bilgiyi sağlamayı amaçlamaktadır.
İşbu Gizlilik Politikası yalnızca
https://www.arispirlanta.com/ (Bundan sonra
Site” ya da “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) alan adı üzerinden verilen
hizmetleri kapsar. İnternet sitemiz aracılığı ile
Ariş Pırlanta tarafından kişisel
verilerinizin işlenmesi halinde bu veriler Gizlilik Politikamıza uygun olarak
kullanılacaktır.
SİTEYİ KULLANMANIZ, GİZLİLİK POLİTİKASI VE İLGİLİ KULLANIM
KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.
İnternet sitemizi her ziyaret edişinizde Gizlilik Politikamızı görüntülemenizi
tavsiye ederiz. Zira, işbu Gizlilik Politikası, zaman zaman herhangi bir sebepten
dolayı
Ariş Pırlanta tarafından güncellenebilir. İnternet sitemizi kullanmakla,
Gizlilik Politikamızın en son sürümünü okumuş, değişen şartlarını da kabul
etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikler, Site
üzerinde yayımlandığı anda, kendiliğinden yürürlüğe girecektir. Güncellenmiş
her yeni sürüm, hali hazırda toplanmış bilgiler için de hüküm ifade eder.
Gizlilik Politikası’nda gerçekleştirilecek her türlü güncelleme

https://www.arispirlanta.com/ ana sayfasında, gizlilik bildirimi sayfasında ve
uygun görülen başka yerlerde yayımlanacak olup kişisel bilgilerinizin nasıl

toplandığı, kullanıldığı ya da paylaşıldığı konusunda bilgi sahibi olmanız
sağlanacaktır.

Verilerinizin ve Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
Veri, yorumlamak ve sunmak amacı ile toplanmış, çözümlenmiş yaş, boy, ağırlık
gibi sayısal ve marka, kanal adı, ülke, şehir gibi kategorik tüm gerçeklere ilişkin
bilgilerdir. Veriler, kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.
Kişisel veri, isim, adres, e-posta adresi, telefon numarası, doğum tarihi, IP
adresi gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Bu tür verileriniz, işbu Gizlilik Politikası’na ilaveten, Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na tam anlamıyla uyumlu bir biçimde işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası
ile ilgili yasal mevzuat arasında bir çelişki olması durumunda, yasal mevzuat
geçerli olacaktır.

Ariş Pırlanta ve anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımız; verilerinizi, iş başvurularınızı
değerlendirebilmek, iletilerinize konu şikayet, soru ve görüşlerinizi
araştırabilmek ve cevaplayabilmek, ihtiyaçlarınıza yönelik en uygun çalışmaları
yapmak, teklif talepleriniz doğrultusunda tekliflerimizi iletebilmek, size daha iyi
hizmet sunabilmek, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırabilmek,
tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşmak, fikirlerinize başvurmak,
tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirmek gibi amaçlarla
kullanmaktadır.
Sitedeki bazı bölümler, belirli kişisel verilerinizi paylaşmanızı zorunlu
kılabilmektedir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi yalnızca ilgili bölümdeki hizmet
ve faaliyetin ifa edilebilmesi amacıyla vermeniz gerekebilir. Kişisel verilerinizi bu
gibi durumlarda tarafımız ile paylaşmak tamamen sizin inisiyatifinizde olup,
paylaşmamayı tercih etmeniz halinde ilgili hizmet veya faaliyetlerimizden
yararlanamayabilirsiniz.

Ariş Pırlanta, sizin kendi isteğiniz ile paylaşmış ve iletmiş olduğunuz kişisel
verilerinizi ve ayrıca yasal mevzuat kapsamında işlenme şartlarının bulunması
durumunda genel ilkelere uygun olarak kişisel verilerinizi işlemektedir.
Sitemize giriş yapmak için kişisel verilerinizin sağlamasını zorunluluk olarak
tutmamaktayız, sizden temin etmeniz istenilen bilgiler makul seviyede olup daha

fazla bilgi ifşa etmenizi gerektirmemektedir. Hizmetlerimizi size sunabilmemiz
için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgilerin yanında küçük kırmızı yıldız
(“
*”) işareti görebilirsiniz. Bu işaretin bulunmadığı her türlü bilgi, seçimlik olarak
sunabileceğiniz bilgilerdir.

Ariş Pırlanta, kişisel verileriniz kapsamında:

 •  İletişim bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadlarını, e-posta adreslerini, telefon

numaralarını ve kullanıcıların iletmek isteği mesajları;

 •  Üye Kayıt bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadlarını, e-posta adreslerini,

telefon numaralarını ve şifre bilgileri;

 • E-Bülten bölümünde, kullanıcıların e-posta adreslerini;
 •  Whats’App bölümünde, kullanıcıların ad ve soyadları, şahsi fotoğrafları, cep

telefon numarası ve iletmek istedikleri mesajları;

 •  Online Destek bölümünde, kullanıcıların ad-soyadları ve sair diğer bilgileri;
 • Yorumlar bölümünde, kullanıcıların adı-soyadı bilgilerini;
 •  Sepetim bölümünde kullanıcıların adı-soyadı, telefon numarası, adres bilgisi,

kredi kartı numarası, kredi kartı üzerinde yer alan ad-soyadı, kredi kartı üzerinde
yer alan ay,yıl,CVV bilgisi, fatura tipi bilgileri;

 •  Bu bölümlerde yer alan hizmet ve faaliyetler kapsamında sizinle ilgili çeşitli

araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz verilerinizi;

 • Ürün veya hizmetlere ilişkin tercihlerinizi veya geçmişteki deneyimlerinizi;
 •  Adres ve ürün sipariş bilgilerinizi;
 •  Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin bilgilerinizi toplayabilir, kullanabilir,

işleyebilir; çalışanlarımıza, anlaşmalı hizmet sağlayıcılarımıza, yetkili
satıcılarımıza, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan tedarikçilere, iş
ortaklarına ve iştirakçilere, yetkili idari kuruluşlara ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlara aktarabiliriz.

Ariş Pırlanta, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine uygun
olarak,

 •  Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 •  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması;

 •  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;

 •  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu

olması;

 •  İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması;
 •  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 •  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hallerinde, izninizi almaksızın, özel nitelikli olmayan tüm kişisel verilerinizi
işleyebilecektir.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf
ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile
biyometrik ve genetik verileri) ancak kanunlarda öngörülen hallerde
işlenebilecektir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından
belirlenen yeterli önlemler alınmaktadır.
Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz ise ancak kamu
sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım
hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve
yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili
kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilecek, bu hallerin dışında ise sizin açık
rızanız olmaksızın işlenmeyecektir.

Ariş Pırlanta, kişisel verilerinizi, her hal ve şartta, hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun olmak; doğru ve gerektiğinde güncel olmak; belirli, açık ve
meşru amaçlar için işlenmek; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
olmak; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre
kadar muhafaza edilmek şartıyla işleyecektir.
Kişisel verilerinizin,
Ariş Pırlanta tarafından işlenmesine ilişkin, kişisel
verilerinizin toplandığı her bir alan için ve ayrıca Site’de kullanılan çerezler için
ayrı ayrı aydınlatma metinleri hazırladık. İşbu aydınlatma metinlerine, ilgili
bölümlerden ulaşabileceğiniz gibi,
İletişim Bölümü Aydınlatma Metni, Üye Kayıt Aydınlatma Metni , E-Bülten Bölümü Aydınlatma Metni,
Whats’App Bölümü Aydınlatma Metni, Online Destek Bölümü Aydınlat Metni
Yorumlar Bölümü Aydınlatma Metni, Sepetim Bölümü Aydınlatma
Metni
ve Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni köprüleri üzerinden
ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, aşağıda belirtilen yöntemlerle de kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 •  Site sunucusu, internet protokolü (IP) adresiniz, tarayıcınızın türü ve dili,

uygulamaya giriş tarihi ve zamanı gibi uygulamadaki kullanıcı hareketlerinin
tarafımızdan takip edilmesine ve eğilimlerin tespit edilmesine yardımcı olacak
bilgileri otomatik olarak toplar.

 •  Cihazınıza, Site’ye erişiminizi kolaylaştırmak ve çevrimiçi deneyimlerinizi

kişiselleştirmek için bir ya da daha fazla çerez (tanımlama bilgileri) atanabilir
(gönderilebilir). Site, “çerezleri” Site’yi ziyaret ettiğinizde veya kullandığınızda
girdiğiniz kimi bilgileri dikkatle izleyebilmek için kullanır. “Çerezler” kayıt tutma
amacıyla bilgisayarınızda bulunan, kayıtların tutulabilmesini ve bu sayede sizin
Site tarafından belirlenebilmenizi sağlayan çok küçük dosyalardır. Site ayrıca,
kullanıcılara ilgi alanlarına özel yeni içerikleri ve bilgileri sunmak için de çerezleri
kullanır. Çerezler, birçok internet sitesinde yaygın olarak kullanılır ve
kullanıcıların kişisel bilgilerine bağlı değildir. Eğer tarayıcınızın ayarları tüm
çerezleri reddetmeye programlandıysa Site düzgün olarak çalışmayabilir.
Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız.

 •  Ariş Pırlanta veya onun reklam ve pazarlama stratejilerini belirleyen

danışmanları ile ifa yardımcıları gibi 3. kişiler, Site’yi kullanımınızı izleyen,
sunduğumuz hizmetleri ve yayınladığımız reklamları özelleştirme imkânı
sağlayan bilgileri toplayan piksel etiketleri (web beacons) gibi standart internet
araçları kullanabilir. Piksel etiketleri (“clear gifs”, ““web işaretleri”” ya da “web
bugs” olarak da bilinir) kendine özgü tanıtıcı işareti olan, çerezlerle benzer işleve
sahip, internet kullanıcılarının çevrimiçi hareketlerini izlemek ya da çerezlere
erişim için kullanılan küçücük şekillerdir. Kullanıcının sabit diskine kaydedilen
çerezlerin aksine piksel etiketleri, internet sitesi ya da e-posta içine görülmez
şekilde yerleştirilmiştir ve yaklaşık olarak bu cümlenin sonundaki nokta
boyutundadır. Piksel etiketleri bazı siteleri ziyaret eden kullanıcıları saymak ve
kullanım şekillerini anlamak için çerezlerin teslim edilmesinde ya da çerezlerle
iletişim kurulmasında kullanılabilir. Site, piksel etiketlerini tanıtım içerikli (ya da
diğer konulardaki) e-postaları ya da bültenleri gönderirken bu mesajların açılıp
açılmadığını ve üzerlerinde işlem yapılıp yapılmadığını anlamak için de
kullanabilir. Ayrıca
https://www.arispirlanta.com/ sitesine başka bir internet
sitesinde gördüğünüz reklam aracılığıyla geldiyseniz, Site isimsiz bir kimlik
numarası alacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Ariş Pırlanta
; verilen hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulabilmesi, daha da
iyileştirilmesi, yeni hizmetler sunabilmek gibi amaçların yanı sıra Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. Fıkrası ile 6. Maddenin 3. Fıkrası’nda
belirtilen şartların varlığı halinde de işlenecektir.

Ariş Pırlanta, kişisel verilerinizi:

 •  İletilerinize konu şikâyet, soru ve görüşlerinizi araştırabilmek ve

cevaplayabilmek;

 •  Teklif taleplerimizden ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapılabilmek;
 •  Sipariş gereksinimlerinizi daha iyi karşılayabilmek;
 •  Sipariş alımlarınızı gerçekleştirmek ve sipariş hesabınızı yönetebilmek;
 •  Hizmetlerimizin ifasına ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek;
 •  Veritabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve

değerlendirmeler yapabilmek, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde gizlilik
koşullarına uymak kaydı ile bunları işin uzmanları ile paylaşabilmek;

 •  İnternet sitemizi ve diğer iletişim kanallarımızı ne şekilde kullandığınıza dair

analiz yapabilmek ve sizlere daha iyi hizmet için iletişim kanallarımızı size özgü
hale getirebilmek;

 •  Site’de gördüğünüz reklamları ve içeriğini özelleştirebilmek ve Site’nin

kullanımını kolaylaştırabilmek;

 •  Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı

araştırabilmek ve geliştirebilmek;

 •  Üyelik hesabınızı ve tercihlerinizi yönetebilmek;
 •  Site’nin kötüye kullanımını ve hileli işlemleri tespit edebilmek ve bunlara karşı

koruma sağlayabilmek;

 •  Pazar araştırması amacıyla doğrudan veya bu amaçla hizmet alınan iş ortakları

vasıtası ile bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle
irtibat kurabilmek;

 •  İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun ürün ve hizmetleri belirleyerek size daha iyi

hizmet sunabilmek;

 •  Tarafınızla reklam ve pazarlama çalışmaları paylaşabilmek, fikirlerinize

başvurmak, tarafınıza özel kampanya, ürün veya teklif geliştirebilmek;

 •  Hizmetlerimizi veya ilgili ürünleri sizlere tanıtabilmek, yeni ürünler, özel teklifler

ve ilgi çekici bulacağınızı düşündüğümüz diğer konular veya ürünler hakkındaki
promosyon niteliğindeki ticari iletişimi sürdürebilmek amaçlarıyla işlemektedir.

Veri Bütünlüğü
Ariş Pırlanta
toplanılan verilerin doğru, eksiksiz, güncel ve kullanım amacına
yönelik olmasına büyük önem vermekte ve bu hususta sürekli gelişim prensibi
çerçevesinde çalışmaktadır.


Kişisel Verilerinizin Paylaşılması
Onay alınmaksızın ve/veya kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta
belirtilen istisnalar dışında kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle
paylaşılamayacağının yasal bir yükümlülük olduğunun farkındayız.

Ariş Pırlanta; yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği hallerde, uygulanan kanunlar,
yargı kararları ve işlemleri, celpler ve sair yasal işlemlere riayet etmek suretiyle
ve ayrıca kendi menfaatlerinin haleldar olmasını önlemek, kendisinin ve
çalışanlarının, temsilcilerinin ve Site kullanıcılarının güvenliğini, haklarını ve
meşru menfaatlerini korumak amacıyla, Site’de derlenmiş olan kullanıcılara ait
kişisel bilgileri üçüncü kişilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

Ariş Pırlanta, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan, çalışanlarımız, anlaşmalı
hizmet sağlayıcılarımız, ürün ve hizmetlerin üretiminde görev alan 3. Kişi
firmalar, yetkili satıcılarımız, faaliyetlerimizi sürdürmekte bize yardımcı olan
tedarikçiler ve iştirakçiler, yetkili idari kuruluşlar ve yasal zorunluluklar
doğrultusunda diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerinizi paylaşabilir.
Verilerinizi paylaştığımız bu firmalar, yürürlükteki mer’i mevzuata tabi olmakla
birlikte kendilerine iletmiş olduğumuz bilgilerin gizliliğini korumak zorundadırlar.
Ancak
Ariş Pırlanta, işbu üçüncü kişilerin hukuka aykırı davranışlarından hiçbir
halde sorumluluk üstlenmemektedir.
Hizmet sağlayıcılarımız, veri analizcisi, reklam ajansı, sunucu sağlayıcı, veri
depolama hizmeti sunan şirketler, IT ve sanal güvenlik şirketleri, SMS ya da eposta alt yapı servisleri, müşteri hizmetleri gibi sizlere sunduğumuz hizmetleri
yerine getirebilmemiz için zorunlu olan veya bu hizmetlerin kalitesini
arttırabilmemiz için faydalı olabilen ve her halükarda tamamen gizlilik
anlaşmaları altında çalıştığımız şirketlerdir.


Ticari İntikal
Ariş Pırlanta’nın
olası birleşme, devralma ve/veya devralınması gibi
malvarlığının devri ve/veya sahiplerinin değişmesi halinde, Site kullanıcılarına
ait kişisel bilgileri ilgili üçüncü şahıslarla paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Veri Transferi
İzin alınmak suretiyle Ariş Pırlanta’ya ve/veya üçüncü şahıslara yapılan bilgi
aktarımı, ki bu bilgilerin içinde kişisel bilgiler de bulunabilir, bu verilerin bir yargı
alanından diğerine aktarılmasını da kapsayabilir.
Kişisel verileriniz, ancak verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın
bulunması; yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve/veya
ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak
taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması ile aktarılacaktır.

Diğer Esaslar

 •  Tüm Ariş Pırlanta personeli işbu Gizlilik Politikası’nı bildiklerini ve buna uymak

zorunda olduklarını kabul ve beyan ederler. Ariş Pırlanta, Gizlilik Politikası’nın
ihlali hakkındaki her türlü şikâyeti değerlendireceğini ve bir ihlalin tespit edilmesi
durumunda gerekli işlemleri başlatacağını kabul ve taahhüt eder.

 •  Site’de, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, reklam verenler gibi Ariş

Pırlanta’nın sahibi olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine linkler
(bağlantılar) verilmiş olabilir ve bu durumda
Ariş Pırlanta işbu diğer internet
sitelerinin içeriği, verdiği bilgilerin doğruluğu veya bu sitelerin işlevinden hiçbir
şekilde sorumlu değildir.
Bağlantılar iyi niyetle verilmiştir ve
Ariş Pırlanta bağlantı verdiği diğer internet
sitelerinde daha sonra yapılan değişikliklerden sorumlu tutulamaz. Başka
internet sitelerine bağlantı verilmesi bu sitelerin
Ariş Pırlanta tarafından
desteklendiği anlamına gelmez. Kullanıcının, Site’de bağlantı verilen reklamlara
veya sponsorların düzenlediği çekilişlere veya tanıtımlara katılımı, bu sitelerle
olan bireysel yahut ticari ilişkileri (ki burada, malların ve hizmetlerin teslimi ve
ödemesi dâhil, işbu reklam verenlere ve sponsorlara iradi olarak verdiğiniz her

türlü kişisel bilgiler, onlara taahhüt ettiğiniz her türlü kurallar, şartlar ve akdi
beyanlar) tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.
Kullanıcı, bu tür ilişkileri, reklam veren ve sponsor firmalar ile bilgi paylaşımı ve
Site’de bu kişilere link verilmiş olması nedeniyle ortaya çıkabilecek zararların ve
mağduriyetlerin, hiçbir şekilde
Ariş Pırlanta’nın sorumluluğunda olmadığını
kabul ve taahhüt eder. Ziyaret ettiğiniz tüm diğer internet sitelerinin yasal ve
gizlilik bildirimlerinden haberdar olmanızı ve bunları dikkatle okumanızı öneririz.

 •  Ariş Pırlanta, reklam ortağı olan üçüncü kişilere ya da reklam ağlarına internet

sitesi üzerinde reklam gösterme izni verebilir. Bu şirketler ya da ağlar, reklamları
görmek ya da onlarla etkileşime geçmek için kullanılan bilgisayarlar hakkında
bilgi toplamak amacıyla çerezler gibi takip araçları kullanabilirler. Bu şirketlere
ya da ağlara
Ariş Pırlanta tarafından hiçbir kişisel bilgi aktarılmamaktadır.

 •  Site’de yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen

ve/veya tamamen kullanımı konusunda tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Ariş
Pırlanta
’ya aittir.

 •  Bu Gizlilik Politikasının, Site ile bağlantılı olarak sadece çevrimiçi bilgi toplama

ve yayılması uygulamalarına geçerli olduğunu ve çevrimdışı gerçekleştirilen
herhangi bir uygulamamız için geçerli olmadığını unutmayın.

Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız
Ariş Pırlanta
tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, Ariş
Pırlanta
’ya (Ariş Pırlanta’nın veri işleyen olduğu hallerde bizzat veri
sorumlusuna) başvurarak;
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri
bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların
düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar
çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz
edilmesi suretiyle sizin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız vardır.

Seçenekler / Vazgeçme
Kullanıcıların aşağıdaki yöntemleri izleyerek tercih yapma ve/veya tercihlerini
değiştirme hakları mevcuttur.

 •  Site üzerinden sunduğumuz hizmetleri ve faaliyetleri kullanabilmek için seçimlik

olan kişisel verilerinizi paylaşmayı reddedebilirsiniz.

 •  Bazı hizmetlere erişiminizin mümkün olmayacağını ve/veya Site’ye ait bazı

özellikleri kullanamayacağınızı bilerek ve bu durumu kabul ederek, kişisel
bilgilerinizi paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

 •  Site’de yer alan bölümlerde paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin

güncellenmesini veya silinmesini ya da bu alanlarda yer alan taleplerinizin
kaldırılmasını talep edebilirsiniz.

 •  Site’yle ilgili bültenleri ve promosyon nitelikli e-postaları almak istememeniz

halinde, gönderilen e-postaların en altında yer alan “Aboneliği İptal Et” linkine
tıklamak suretiyle bülten ve promosyonlardan haberdar olmaya ilişkin kaydınızı
iptal edebilirsiniz. Ayrıca SMS İletişim izni ile ilgili bir değişiklik yapmak
istediğinizde, size gönderdiğimiz SMS’lerde yer alan “RED …………. yaz …..’e
gönder” yönergesini takip ederek ücretsiz olarak bu değişikliği

gerçekleştirebilirsiniz.

 •  Bazı hizmetlere erişimde ve/veya Site’ye ait bazı özelliklerin kullanımında kimi

sorunlar yaşayabileceğinizi bilerek ve bu durumu kabul ederek, tarayıcı
ayarlarınızı çerezleri silmeye ve/veya reddetmeye ayarlayabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güncellenmesi ve Düzeltilmesi
Eğer Ariş Pırlanta ile paylaşmış olduğunuz bilgilerin bir nüshasını almak
isterseniz ya da hakkınızda yayımlanan bir bilginin yanlış olduğunu fark eder ve
düzeltilmesini ya da silinmesini isterseniz,
[email protected] e-posta
adresi üzerinden bizimle iletişime geçiniz.
Bu talebinizin yerine getirilmesi amacıyla, eklenecek ve/veya silinecek bilgilerle
ilgili bir işlem yapmadan önce IT Birimi çalışanlarımız, sizden kişisel tanımlayıcı
bilgileriniz de dâhil olmak üzere kimlik bilgilerinizi ve diğer ayrıntıları
doğrulamanızı isteyebilir.
Talebinizin, orantılılık, veri kalitesi ve makullük ilkeleri çerçevesindeki
değerlendirilmesini müteakiben işbu bilgiler üzerinde değiştirme, düzeltme ya
da hatalı verilerin silinmesi gibi işlemler gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda
Site’ye yönelteceğiniz tüm talepler, en uygun zaman içinde ve talebinize en
uygun şekilde yerine getirilmeye çalışılacaktır.
Bu taleplerinizin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi ve size daha iyi yardımcı
olabilmemiz için, sizin için hazırlamış olduğumuz
KVKK Başvuru Formu’muzu
kullanabilirsiniz.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği
Ariş Pırlanta
, verilerinizin gizliliğini korumaya önem vermektedir. Ariş Pırlanta,
kontrolü altındaki verilerin kaybı, değiştirilmesi ve farklı amaçlarla kullanımını
engellemek amacı ile uygun güvenlik sistemleri kullanmaktadır ve ayrıca veri
gönderdiğiniz formlarımız, ek güvenlik uygulaması olarak da bilgi girişlerini
şifreleyen, iletim sırasında şifreli bir iletişim kanalı olan 128 Bit SSL (Güvenli

Soket Katmanı) ile korunmaktadır.

Söz konusu veriler Ariş Pırlanta’ya ulaştığında, bu veriler güvenlik ve gizlilik
standartlarımıza uygun olarak korunmaktadır. SSL'den yararlanabilmek için
Internet tarayıcınız SSL'i desteklemeli ve tarayıcınızdaki SSL opsiyonları faal
halde bulundurulmalıdır.
Ayrıca, kişisel verilerinizi korumak ve muhafaza etmek için gerekli olduğuna
inandığımız tüm idari tedbirleri de almaktayız. Kişisel verilerinize sadece yetkili
çalışanların hizmetlerimizle ilgili görevlerini yerine getirmek için erişimlerine izin
verilmektedir. Bu bağlamda personellerimiz de gerekli eğitimleri almakta ve
gerekli bilgilendirme sürecinden sonra göreve başlamaktadır.
Ancak her çevrimiçi veri aktarımında olduğu gibi bilgi teknolojileri sektörünün
doğası gereği;
Ariş Pırlanta’nın standartları karşılayan seviyede bir güvenlik
düzeyi kurması yetkisiz erişimlerin önüne geçemeyebilecektir.
Bu nedenle
Ariş Pırlanta, güvenlik ihlali ya da teknik sorunlardan kaynaklanan
ve işbu Gizlilik Politikası’nda öngörüldüğü şekilde gerçekleşen hiçbir hasardan
ve/veya zarardan mesul değildir. İstenmeyen ve/veya öngörülmeyen
sebeplerden dolayı meydana gelecek bilgi ifşaları nedeniyle doğacak hiçbir
zarar
Ariş Pırlanta’nın sorumluluğunda değildir.
Bu noktada
Ariş Pırlanta’nın taahhüdü, genel olarak kabul görmüş bir güvenlik
düzeyinden az olmamak üzere Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından
belirlenen ve her halde uygun bir bilgi güvenliği politikası sağlamaktır. Bu durum
herhangi bir önleyici garanti taahhüdü değildir.
Site’nin güvenliğinin herhangi bir ihlali olduğuna inanmak için nedeniniz
olduğunda lütfen bizimle
[email protected] üzerinden temasa
geçebilirsiniz.

Çerezler (Cookies)
Ariş Pırlanta
, deneyimlerinizi geliştirmek için internet sitesinde çerezler
kullanabilir. Kullanılan çerezler vasıtasıyla sisteminizden ve/veya sabit
diskinizden herhangi bir bilgi toplanmaz. Sitemizde isim ve e-posta adresi ile
tanımlanmazsınız bununla beraber ilk girişinizde sayı ve dizinler atanır.
Çerezler, internet ağ sunucusu tarafından tarayıcınız aracılığı ile bilgisayarınıza
yerleştirilen küçük veri dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı
sağlandığında site, çerezler aracılığıyla sizi tanır. Çerezlerin kullanılma amacı,
internet sitesini ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamaktır. Kullanım
amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans
Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri.

Ariş Pırlanta, kendi internet sitesinde oturum çerezleri, performans çerezleri,
fonksiyonel çerezler ve reklam ve üçüncü taraf çerezleri kullanmaktadır. Oturum
çerezleri, kullanıcının internet sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan
geçici çerezlerdir. Diğer çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece
kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının
yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.
İnternet tarayıcınızdaki ayarları değiştirerek çerezleri kabul veya reddetme
imkanına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi ya da çerezleri
nasıl sileceğinizi öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yönergelerine bakınız. Lütfen
çerezler devre dışı bırakıldığında sitenin bazı özelliklerinin mevcut olmayacağını
dikkate alın.
Daha detaylı bilgi almak için
Ariş Pırlanta Çerez Uygulamaları Politikası’nı
inceleyebilirsiniz.
Üçüncü şahıs çerezleri engellemek hakkında bilgileri aşağıdaki internet
sitelerinden öğrenebilirsiniz:
Mozilla Firefox

Internet Explorer
Google Chrome
Opera
Safari

İletişim
İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Ariş Pırlanta’nın genel gizlilik uygulamaları
hakkındaki her türlü görüşünüzü ve sorunuzu aşağıdaki yöntemlerle bizimle
paylaşabilirsiniz:

E-posta: [email protected]
veya
Posta: NURUOSMANİYE ŞEREFEFENDİ SOK. NO.27
FATİH/İSTANBUL
Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.

MERSIS: 0079001131400017
İlgi: Gizlilik Politikaları,
Sözleşme Bütünlüğü
Site kullanıcıları, işbu Gizlilik Politikası’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir
mahkeme tarafından geçersiz addedilmesi halinde, bahsi geçen hükümde yer
alan düzenlemeye en uygun ve tarafların gerçek niyetine en yakın etkiyi yaratan
yürürlükteki hükmün geçerli olacağını ve bu durumun işbu Gizlilik Politikası
kapsamındaki diğer hükümlerin yürürlüğünü ve etkisinin bertaraf etmeyeceğini
kabul ve taahhüt etmişlerdir.


 

Gamze D.

Gamze D.
Merhaba 👋

Aradığınız bir ürün varsa, size hemen yardımcı olabilirim. 💎 
16:44
Whatsapp'dan Bilgi Al Whats’App Bölümü Aydınlatma Metni
×
Ariş Pırlanta