amazon
KVKK Bilgi Menü

Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni

 

Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla (KVKK
10.a)
, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırmak, ürünlerimizi ilgi ve
ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, gelecekte
sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak,
ziyaretçilerimizin internet sayfamızı nasıl kullandıklarını anlayabilmek,
sayfamızın yapısını ve içeriğini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek,
kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla
(KVKK 10.b) çerezler
(cookies) vasıtasıyla verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla
işlenmektedir
(KVKK 10.ç). Bu verileri, sosyal medya, reklam ve analiz
oluşturma çözüm ortaklarımızla paylaşıyoruz
(KVKK 10.c). KVKK’nın 11.
Maddesi kapsamında a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b)
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç)
kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e)
Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile
analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır

(KVKK 10.d). Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız konusunda
taleplerinizi bize (Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.) iletebilir ve sizin için
hazırladığımız
KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Sitemizde
gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de
kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine
Çerez
Politikası
’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş. olarak veri sorumlusu sıfatıyla (KVKK
10.a)
, internet sayfamızın kullanımını kolaylaştırmak, ürünlerimizi ilgi ve
ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek, gelecekte
sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak,
ziyaretçilerimizin internet sayfamızı nasıl kullandıklarını anlayabilmek,
sayfamızın yapısını ve içeriğini iyileştirebilmek, internet sayfamızı geliştirmek,
kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla
(KVKK 10.b) çerezler
(cookies) vasıtasıyla verileriniz “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar
vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hukuki sebebi ile tamamen veya kısmen otomatik yolla
işlenmektedir
(KVKK 10.ç). Bu verileri, sosyal medya, reklam ve analiz
oluşturma çözüm ortaklarımızla paylaşıyoruz
(KVKK 10.c). KVKK’nın 11.
Maddesi kapsamında a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; b)
kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; c) kişisel verilerinizin
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; ç)
kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme; e)
Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme; f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin
bildirilmesini isteme; g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile
analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;
ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara
uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır

(KVKK 10.d). Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarınız konusunda
taleplerinizi bize (Ariş Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.) iletebilir ve sizin için
hazırladığımız
KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz. Sitemizde
gezinmeye devam etmeniz halinde cihazınızdaki çerezlere erişebileceğimizi de
kabul ediyorsunuz. Ayrıntılı bilgiye ve çerezleri engelleme yöntemlerine
Çerez
Politikası
’ndan ulaşabilirsiniz.

Gamze D.

Gamze D.
Merhaba 👋

Aradığınız bir ürün varsa, size hemen yardımcı olabilirim. 💎 
16:44
Whatsapp'dan Bilgi Al Whats’App Bölümü Aydınlatma Metni
×
Ariş Pırlanta